Monday, September 17, 2007

pendidikan masyarakat

pendidikan masyarakat adalah
Pendidikan masyarakat (community education) menunjuk pada suatu gerakan pendidikan yang ditujukan bagi persekutuan hidup, sehingga berkemampuan dan berkebiasaan hidup tertentu.
Persekutuan hidup ini dilihat sebagai satu keutuhan sosial budaya.
Pelaksanaannya melalui penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan-bimbingan kelompok.

No comments: